Závislost na antidepresivech

Alternativou by mohlo být konopí

Nové studie prokázaly, že vysazení nejčastěji používaných antidepresiv způsobuje mnohem závažnější abstinenční příznaky, než jaké jsou zmiňovány v příbalových informacích těchto léků. Zatímco mnohem bezpečnější konopí se k léčbě deprese smí sotva používat, ačkoliv i to málo uskutečněných výzkumů v této oblasti má povzbuzující výsledky.

Podle údajů Světové zdravotnické organizace za rok 2018 trpí depresí na světě 300 milionů lidí. Medikamentózní léčba příznaků je rozšířená po celém světě, vyniká však Velká Británie, kde 16% dospělého obyvatelstva, tedy sedm milionů lidí dostává antidepresiva na recept. V případě nemoci, která se týká tolika lidí, bychom se mohli domnívat, že v prodeji jsou zaručeně fungující léky, jejichž vedlejší účinky a návykový potenciál zkoumají důkladné výzkumy. Jedna britská studie však prokázala, že nejvíc používaná SSRI antidepresiva (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) znamenají mnohem větší nebezpečí pro jejich uživatele, než jsme si dosud mysleli. Dvojice vědců James Davies a John Read byla zvědavá na to, jak vážné jsou vedlejší účinky podle zkušeností pacientů, jak je pro ně lehké vysadit antidepresiva a jak dlouho pak cítí abstinenční příznaky. Spolu prozkoumali 23 studií, vypracovaných různou metodikou, kterých se zúčastnilo 14 až 1367 osob. Získali šokující výsledky. V průměru 56,4% účastníků referovalo o abstinenčních příznacích a 45,7% všech účastníků pociťovalo tyto příznaky jako vážné. Doba pociťování abstinenčních příznaků byla různá, od několika dnů až po mnoho měsíců, většina účastníků však těmito příznaky trpěla víc než dva týdny. Podle dvou studií u 40% osob, které vysadili antidepresiva, přetrvávali abstinenční příznaky déle než 6 týdnů a u 25% déle než 12 týdnů.  Podle informací britského Národního zdravotního ústavu mají antidepresiva jenom mírné abstinenční příznaky, které zpravidla za týden pominou, naproti tomu podle názoru vědců mnozí nevysadí antidepresiva právě proto, že prohráli v několikaměsíčním boji, sváděném s abstinenčními příznaky a raději berou léky dál. Jeden z účastníků referoval o strašných závratích a nutkání na zvracení, když se pokusil snížit dávku, druhý zas pociťoval vážné chvění, měl sebevražední myšlenky, halucinace a extrémní výkyvy nálady, kvůli kterým nebyl schopen léky vysadit. Kdo kdy zažil něco podobného po vysazení konopí? Samozřejmě nikdo a to můžeme tvrdit s naprostou jistotou, vždyť ohledně škodlivých účinků a abstinenčních příznaků nic jiného nebylo zkoumáno tak důsledně, jako právě tato dlouho pronásledovaná rostlina. A víme i to, že ji osoby bojující s depresí, už dlouhou dobu používají na samoléčbu. Už v roce 1996, tedy v roce, kdy bylo konopí poprvé schváleno na léčebné používání, byla zveřejněna studie, referující o povzbuzujících výsledcích osob, které si depresi léčily konopím.  O deset let později průzkum se 4400 účastníky prokázal, že osoby, užívající konopí týdně a denně, referovali o lepší náladě, než osoby, které konopí neužívali. Další studie v roce 2007 prokázala, že malé množství THC zmírňuje projevy deprese, zatímco vyšší dávka tyto projevy zhoršuje. Jak bylo vysvětleno aktivování CB1 receptoru endokanabinoidního systému ovlivňuje produkci serotoninu, hormonu regulujícího náladu a tak je možné, že vhodné množství THC má na depresi příznivý vliv bez abstinenčních příznaků, které se projevují u antidepresiv.  Byly by velmi potřebné další výzkumy vlivu konopí na depresi, aby se několik desítek milionů lidí mohlo vysvobodit ze zajetí antidepresiv, lživě označovaných za bezpečné.

You can Share this: