Zkušenosti v praxi

„Vybudoval jsem izraelský program léčebného konopí“

Na pražském veletrhu Cannafest jsme měli příležitost pohovořit s Dr. Jehudou Baruchem, který byl jedním z řečníků na zdejší odborné konferenci. Kromě jiného jsme se ho zeptali na to, jaká byla jeho role při zakládání po celém světě skloňovaného programu léčebného konopí v Izraeli a na jeho praktické zkušenosti.

Medijuana: Jak a kdy jste se poprvé setkal s léčebným konopím?

Dr. Jehuda Baruch: V roce 2002 jsem se stal předsedou zdravotního výboru izraelského ministerstva zdravotnictví a zhruba někdy v té době mě oslovil Dr.  Boaz Lev, který měl od roku 1992 na starosti program výzkumu konopí, s tím, jestli bych neměl zájem po něm tuto agendu převzít. Takto jsem se tedy dostal ke konopné léčbě. Zároveň ale musím na rovinu říct, že zpočátku jsem z toho nebyl nijak zvlášť nadšený – předtím jsem pracoval jako vedoucí programu léčby závislostí a myslel jsem si, že v léčebném konopí hledá jen pár lidí způsob, jak se legálně dostat do rauše.

MED: Jako si to myslí spousta lidí…

JB: Ano, přesně tak (směje se). Zhruba rok nato jsem byl kontaktován jedním pacientem s onkologickým onemocněním. Věděl, že před sebou má už jen pár dnů života (a skutečně o týden později zemřel), ale přesto mi chtěl osobně poděkovat za to, že měl možnost užívat ke zmírnění svých obtíží konopí. To mu totiž umožnilo rozloučit se důstojně a bez bolestí s rodinou a přáteli. V tu chvíli – a vždy, když o tom znovu mluvím – se mi do očí začaly hrnout slzy.

MED: Jak vznikl a jak se vyvíjel program léčebného konopí ve vaší zemi?

JB: V roce 1992 byla na základě rozhodnutí soudu udělena prvnímu pacientovi v Izraeli licence na takzvaný léčivý konopný přípravek. Od té doby až do mého nástupu do úřadu v roce 2002 bylo uděleno jen 64 licencí. Za deset let mého působení jsme se v roce 2012 dostali na celkový počet přibližně 12 000 „aktivních“ registrovaných pacientů. Dohromady jsme vydali více než 20 000 povolení, z nichž ale někteří pacienti již zemřeli anebo se konopím léčit přestali.

MED: Jaká byla přesně vaše role? A považujete toto pracovní angažmá za úspěšné?

JB: V podstatě jsem léčbu konopím v Izraeli uvedl do praxe a vymyslel řadu zlepšení, z nichž některé se teprve začnou uplatňovat. Kdybych mohl celý systém vytvořit znovu, udělal bych některé věci jinak a vyhnul se určitým chybám. Zpočátku jsme pacientům umožňovali samopěstování, protože jsme nechtěli, aby si konopí kupovali na černém trhu. Jenže pak jsme stejně nevěděli, co pacienti užívají a samozřejmě neexistovala kontrola kvality. Dalším problémem bylo, že někteří pacienti si konopí pěstovat nechtěli, zvláště ti onkologičtí. Říkali nám: „Myslíte vážně, že s rakovinou mám být ještě zahradníkem? Navíc mi zítra začíná chemoterapie a já konopí potřebuji hned, ne až někdy za tři měsíce.“ Tak jsme pak dovolili pacientům s méně závažnými onemocněními pěstovat konopí až pro pět dalších pacientů. Jeden z prvních takových pacientů, jež obdrželi povolení pěstovat i pro další, byl Gil Luxembourg, kterého jsem tady na Cannafestu také potkal. Na počátku se tedy jednalo o fyzické osoby a jednotlivce, až jsme na konci roku 2005 vydali toto povolení první soukromé společnosti nazvané Tikun Olam. Do roku 2010 přibyly další tři firmy, které získaly licenci na pěstování léčebného konopí pro izraelské pacienty. Od počátku programu léčebného konopí v Izraeli nám bylo jasné, že v určitém okamžiku už nebude možné celou věc financovat z veřejných peněz, ale začít vyžadovat nějakou spoluúčast ze strany pacientů. Pokud pracujete s několika sty pacienty, může pro ně být konopí zdarma a plně hrazené státem, nicméně s několika tisícovkami pacientů to už není udržitelné. Přinejmenším část nákladů má být hrazená pacienty zapojenými do programu. Nicméně v Izraeli je přísně zakázáno prodávat konopí a jiné drogy, takže jsme zpoplatnili nikoli konopí samotné, ale „službu“, kterou pacientům poskytujeme. To je důvod, proč u nás všichni pacienti platí stejný měsíční poplatek, jenž nijak nesouvisí s tím, kolik konopí ten či onen pacient skutečně dostává a užívá.

MED: Měl jste nějaké potíže s vládou při budování tohoto programu?

JB: Neměl, jelikož jsem pro vládu pracoval (směje se).

MED: Takže jste nemusel nikoho přesvědčovat o prospěšnosti konopné léčby?

JB: Čas od času jsem musel ministerstvu veřejné bezpečnosti vysvětlit, proč jsem to či ono udělal, ale s policií se spolupracovalo dobře a vždy byla velmi ochotná a nápomocná. Nějaké problémy se ale samozřejmě v průběhu let objevily. Někteří konzervativní členové izraelského parlamentu mě například obviňovali z toho, že jsem obchodníkem s drogami a chci poškodit dobré jméno Izraele, zatímco z druhé strany příznivců této terapie jsem zase slýchal, že k léčebnému konopí nemá přístup dost pacientů.

MED: Jaké jste měl zkušenosti s vydáváním prvních povolení na pěstování?

JB: Hned jedno z prvních povolení bylo problematické, jelikož držitel licence byl přistižen, jak konopí prodává i na černém trhu. Byla to velká nepříjemnost pro celý program, která nás zbrzdila o jeden nebo dva roky. A samozřejmě to hrálo do rukou odpůrců konopné léčby. Na druhou stranu všeobecně platí, že když začínáte něco nového, vždy se objeví nějaké problémy. Teď je vše samozřejmě zařízeno tak, že celá produkce se kontroluje a po sklizni míří do rukou vládní agentury, která ho sama distribuuje pacientům.

MED: Kromě jiného jste se také podílel na několika výzkumech týkajících se účinků konopí na různé nemoci.

JB: Ano, provedl jsem například výzkum léčby PTSD (posttraumatická stresová porucha) konopím, ale studie nebyla zveřejněna, protože se nejednalo dvojitě zaslepenou studii. Další se týkala fibromyalgie, nicméně ta nebyla za podivných okolností do dnešního dne dokončena. S dalšími vědci jsem spolupracoval na několika dalších studiích například v oblasti neurologie (epilepsie nebo roztroušená skleróza) či paliativní léčby nádorových onemocnění. Také jsem s Dr. Naftalim zkoumal účinky konopí na pacienty s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou.

MED: Bylo těžké takové výzkumy provádět?

JB: Pokud jste chtěli provést konopnou studii, museli jste nejprve najít legitimní zdroj konopí. Dříve jsme museli pracovat s materiálem, který policie zachytila na černém trhu. O „kvalitě“ a nezávadnosti takového konopí bylo nutné pochybovat. Myslím, že to bylo v roce 2009 v Mnichově, kde došlo k řadě případu otravy olovem, které do konopí přidávali dealeři, aby vypadalo silnější. Na černém trhu si zkrátka nikdy nemůžete být jisti, co dostanete.

MED: Co musí člověk v Izraeli udělat pro to, aby se stal registrovaným konopným pacientem?

JB: Nejprve musíte navštívit specializovaného lékaře, který vám může vydat doporučení. To pak předložíte IMCA (Israel Medical Cannabis Agency – Izraelská agentura pro léčebné konopí). Pokud doporučení splňuje všechny potřebné požadavky, agentura vám vydá povolení, jež platí šest měsíců. V povolení se píše, kde lze léčebné konopí sehnat a jaké měsíční množství doporučil lékař.

MED: Jak dlouho trvá schvalovací proces?

JB: Asi tři až čtyři týdny.

MED: Jaké konopí máte k dispozici pro pacienty?

JB: Máme celkem devět možností: Základní je sativa, indika a hybrid, které jsou všechny dostupné ve třech různých variantách: „vysoký obsah THC a nízký obsah CBD“, „vysoký obsah CBD a nízký obsah THC“ a vyrovnaný poměr THC ku CBD. Všechen materiál od všech producentů je shromažďován a rozdělován podle těchto kategorií. Poté jsou prováděny analýzy, aby bylo potvrzeno, že pacienti dostávají to, co mají předepsané. Stejně to funguje i s extrakty, které představují více klinický přístup, nicméně při extrakcích můžete ochuzovat komplexní obsahový profil dané odrůdy. Jejich význam je předmětem dalších diskusí.

MED: Takže měřením a přítomností terpenů se nezabýváte?

JB: V tuto chvíli ne. Stále o nich moc nevíme. Dnes jsou takzvaně v módě, ale nedokážeme přesně říct, jaké terpeny lze využít na to či ono. Nejdříve je musíme řádně vědecky prozkoumat.

MED: Jaká je situace s lékaři v Izraeli – jaká je jejich úroveň znalostí a odkud získávají informace?

JB: Na začátku to bylo dost žalostné a moc toho obecně nevěděli. Sám jsem jezdil z nemocnice do nemocnice a přednášel o konopí jako léku. Na témata, která mi nebyla tak blízká, jsem zval další odborníky – a mohu s hrdostí říct, že jsme nevynechali ani jednu velkou nemocnici v Izraeli. V podstatě to zpočátku bylo tak, že jsme lékaře museli přesvědčovat, aby byli ochotni konopí někomu předepsat, zatímco o deset let později jsem naopak musel vysvětlovat, že ho nemají předepisovat na úplně každou nemoc.

MED: Jaké jsou plány společnosti OWC (One World Cannabis), v jejíž správní radě zasedáte?

JB: OWC je malá společnost, která zkoumá zdravotní účinky konopí. Vyvíjíme léčiva na mnohočetné myelomy, psoriázu, fibromyalgii, PTSD, migrény a zkoumáme inovativní formy aplikace – například sublingvální tablety a speciální masti pro topikální použití. Co se týče masti, jsme zhruba uprostřed vývoje, zatímco u rozpustných tablet očekáváme do konce prosince povolení k zahájení klinické studie.

You can Share this: